Avkomsbeskrivelse kull 3

Avkomsbeskrivelse 18. mai 2008 – Tiril og Woody valper

Avkomsbeskrivelsen av Tirils kull foregikk hos Tirils oppdrettere, Agneta og Bengt, 18. mai. Litt underlig er det og skrive om denne dagen som vi ikke fikk vært med på, men med en kombinasjon av resultatene fra beskrivelsen og referat fra Leia blir det nesten som og ha vært med!

Fra kullet stilte:
W. Caleigh – Leia m/Anna-Lena, W. Fancy Scotch – Tea m/Magnus, W. Sweet Science – Blomma m/Helena, W. Brainstorm – Bobben m/Ivar, W. Highland Cream – Carmen m/Idar og W. Kiltlifter – Happy m/Sabina.

Resultatene fra beskrivelsen viste unge, arbeidsvillige hunder med stor apporteringslyst. Vi gleder oss til fortsettelsen!


Fra venstre: Idar og Carmen, Helena og Blomma, Anna-Lena og Leia, Ivar og Bobben

Markeringsevne – Alle: Markerer, husker godt, finner raskt apporten

Reaksjon ved apportutlegging – Alle: Aktivt med. Stille og konsentrert

Søksinteresse – Alle: Stor interesse hele tiden

Apportopptak – Alle: Spontane opptak av alle apporter

Innlevering – Alle: Raske innleveringer rett mot fører

Apportgrep – Alle: Mykt, urørlig grep

Fart – Alle: Høy fart under hele søket

Effektivitet i søksarbeidet – Alle: Dekker området vel og finner mesteparten/alle apportene

Vannpasjon – 2 hunder: kaster seg i, 4 hunder: går villig i

Samarbeidsvilje – Alle: Lydhør, kan føres med små midler

Passivitet – Evne til å koble av

Opptak av vilt – 3 hunder: spontane opptak, alle apporter, 1 hund: spontane opptak, flertall av apporter, 2 hunder: nølende opptak, flertall av apporter

Apportgrep av vilt – 5 hunder: Mykt, urørlig grep, 1 hund: Løst grep, kan miste apporten

Skuddtest – Alle: Forventningsfull

Hundetoleranse – Alle: u.a.


Fra venstre: Magnus og Tea, Sabina og Happy