Valper

waternuts7

Waternuts driver et oppdrett i miniatyr hvor de kullene vi har hatt er et resultat av et ønske om å beholde en valp fra kombinasjonen. For oss er de jaktlige og mentale egenskapene de aller viktigste, og i vårt avlsarbeid står jaktlyst, mental stabilitet og samarbeidsvilje høyt på lista når vi leter etter passende hanner. I tillegg vil vi gjerne at Waternuts-hunder skal se ut som flatter, selv om eksteriørdetaljer ikke er avgjørende ved valg av hannhund.

Når vi har valper, er jobb nr. 1 å gi valpene den best mulige starten på livet. De følges derfor tett opp de 8 ukene de bor hos oss. Valpene bor inne i huset, og moren styrer selv hvor mye hun vil være hos dem. Tilleggsfôring starter ved 3-4 ukers alder, alt etter hvor mange valper det er i kullet. Ormekur gis regelmessig, og klørne klippes hver uke.

Valpene får være mye ute, de stimuleres i nye miljøer og har kontakt med andre voksne hunder – både hanner og tisper. Valpene testes på individnivå fra 5 ukers alder, for at vi best kan plukke ut rett valp til rett kjøper.

Vi leverer valpene med;
Individuell helseattest fra veterinær
ID-merking
Registreringsbevis fra NKK
Foreløpig forsikring i Agria
Valpepakke fra Pro Plan
Startpakke retriever
Meneo Hundesenters valpekompendie
Medlemskap i Norsk Retrieverklubb eller Flatcoated Retrieverklubben

Som kjøper av valp hos oss forplikter du deg til;
Undertegne NKKs kjøpekontrakt med våre tilleggskrav:
– Hunden skal HD-røntges
– Hunden skal øyenlyses
– Oppdretter skal konsulteres og ha forkjøpsrett ved evt. omplassering

Vi tilbyr følgende oppfølging etter levering;
Regelmessig treninger i valpens første leveår
Kenneltreff 1 gang i året
Gratis kurs i regi Meneo Hundesenter